Prace uczniów

Grafika rastrowa

Dariusz Mikolajczak, Katarzyna Pietras 3f, plakat Wioletta Grygorowicz, Paulina Adler 3F, plakat Kacper Jessa 1B, plakat Kalina Nojszewska, Sylwia Juda 3F, plakat Kamil Kwiatek 1B, plakat Krzysztof Welenc 1Og, plakat

Grafika wektorowa

Daniel Grabiński 3G Bartłomiej Fryszkowski 4C Cezary Ciślak 3F Damian Fryszkowski 1O, Blender 3d Damian Zawada 1O, SketchUp 3D